Nicolette C. Arens


Bekijk de kunstwerken.

Nicolette C. Arens
Nicolette C. Arens

Opleiding: Academie voor Beeldende Kunsten St. Joost, Breda; afstudeerrichting: Autonome Grafische Kunsten

De kunst:

Afgestudeerd als autonoom grafisch kunstenaar zijn de grafische technieken in haar werk geleidelijk aan vervangen door de techniek van het schilderen. Het kleurgebruik en de vormgeving blijven de grafische achtergrond weliswaar nog verraden, maar ook hier is reeds de verschuiving naar het teken- en schilderachtige in gang gezet. Het vette aanzetten van felle kleuren tegen de dikke zwarte belijning maakt meer en meer plaats voor lossere lijnen.

Door in haar landschappen soms een kaleidoscopische invalshoek te gebruiken ontstaat er een treffend beeld dat vooral een bepaalde sfeer uitdrukt.
Het werk is als het ware een studie naar vorm en kleur, gecombineerd met haar voorliefde voor eilanden, het grensgebied tussen land en water met al zijn bewoners (papegaaiduiers zijn een rode draad), vuurtorens en koude streken.

Kippen en koeien hebben zich langzaam een heel eigen plaats in haar werk veroverd. Nadat ze zelf kippen is gaan houden, en deze dus uitgebreid kon gaan bestuderen, zijn deze vogels a.h.w. in haar vingers gaan zitten. Het bleek dat niets menselijks kippen vreemd is.
Langzaam zijn schetsen en krabbels uitgegroeid tot de tekeningen en schilderijen van vandaag. Er is een voortdurende communicatie gaande tussen kip en toeschouwer; zoals kippen dat nu eenmaal graag doen. Daarbij willen ze ons ook nog wel eens een spiegel voorhouden.
Koeien daarentegen zijn hele mooie wezens die opgesloten zijn in een zwaar lijf waar ze zelf weinig mee kunnen. Nicolette probeert dan ook het koeien-zieleleven weer te geven en laat ze van het doek rollen, door de wei buitelen en knipogen, paraderen en genieten van het leven..

Galerie van Eijck
Witte de Withstraat 21a, 3012 BL Rotterdam
Tel (010) 4125017 - Fax (010) 4113634
E-mail info@eijck.nl

De openingstijden:
maandag en dinsdag gesloten, woensdag t/m zaterdag: 11.00 -17.00 uur, zondag: 13.00 - 17.00 uur