Disclaimer

Galerie van Eijck wijst u ten aanzien van de website www.eijck.nl op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Galerie van Eijck. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Galerie van Eijck. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Galerie van Eijck met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Het kan voorkomen dat een getoond product om diverse reden niet meer beschikbaar is.

De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Galerie van Eijck behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Galerie van Eijck alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Galerie van Eijck niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het domein van eijck.nl, welke geen eigendom zijn van Galerie van Eijck, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van eijck.nl. Hoewel Galerie van Eijck uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die geen eigendom zijn van Galerie van Eijck wordt afgewezen.

Galerie van Eijck sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Aan de inhoud van de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Galerie van Eijck
Witte de Withstraat 21a, 3012 BL Rotterdam
Tel (010) 4125017 - Fax (010) 4113634
E-mail info@eijck.nl

De openingstijden:
maandag en dinsdag gesloten, woensdag t/m zaterdag: 11.00 -17.00 uur, zondag: 13.00 - 17.00 uur